About This Project

Eroski zurekin

Zein da marka baten historiako lanik garrantzitsuena? Komunikazio-lan bat, zalantzarik gabe, ez. Hala ere, lan hau Eroskiren historiako garrantzitsuena da. Haiek egin duten lana. Kutxakoek, ingeniaritzakoek, plataformakoek, banaketakoek, zentralekoek eta bertako hornitzaileetako pertsonek egin dutena.

Lan hau zabaltzeko gu aukeratu izana harro egoteko modukoa da.

Eskerrik asko EROSKI talde osoari, gure ustez lan historikoa izango den honetan gutan konfiantza izateagatik. Lan dokumentala, publizitate-kodeetatik urruntzen dena. Egia ahalik eta modu zintzo eta zuzenenean kontatu nahi duena. Jendearekin konektatzen duena. Gehien gustatzen zaigun lan mota. Zalantzarik gabe.

Ikus ezazu dokumental osoa.